AED bij ‘de Hoop’ Mengvoeders Wittebrink

Wittebrink - De Hoop Mengvoeders is in het bezit van een AED en heeft zich aangemeld bij ‘Hartveilig Wonen’, waarmee de omgeving Wittenbrink bij calamiteiten gebruik kan maken van een mobiele defibrillator.

De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn van cruciaal belang voor de levenskansen van de patiënt. De stichting ‘Hartveilig Wonen’ heeft als doelstelling om een landelijk netwerk met vrijwilligers te registreren die bij een melding van hartstilstand in hun buurt, via de mobiele telefoon, gewaarschuwd worden om snel ter plekke te gaan en, in afwachting van de komst van de ambulance, reanimatie toe te passen. De aanwezigheid van een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt is daarbij een pré. In woonkernen zijn vaak wel AED’s te vinden, maar juist in het buitengebied is dit een probleem. Met de aanschaf van een AED levert ‘de Hoop’ Mengvoeders een bijdrage aan de oplossing van dat probleem.

Footer balk
© Copyright 2015 Achterhoek Nieuws