Jubileum Stichting Beheer Dierenweide Zwanevlot

Zutphen - De Stichting Beheer Dierenweide Zwanevlot (S.B.D.Z.) is opgericht door een vijftal buurtbewoners en bestaat in 2013 10 jaar. Dit wordt gevierd op 22 juni tijdens het wijkfeest van de Zuidwijken in Zutphen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen, die samen met een aantal vrijwilligers de verzorging van de dieren voor hun rekening nemen. In de wei lopen de volgende dieren: Shetlandpony’s, diverse soorten geiten, franse schapen, brandganzen en kippen. In het voorjaar worden af en toe lammetjes geboren en regelmatig worden er ganzen- en kippeneieren uitgebroed. De inkomsten van deze stichting bestaan uit donaties van buurtbewoners en enkele bedrijven. Hiervan kunnen in de winterperiode voer en ook de soms noodzakelijke dierenartskosten worden betaald.De ontwikkelingen in de wei worden door middel van een nieuwsbrief tweemaal per jaar aan de donateurs verteld. Ook is het mogelijk de ontwikkelingen via de website te bekijken.Mocht u de dierenweide willen steunen in hun voortbestaan dan bent u als donateur hartelijk welkom. U kunt zich dan via de website aanmelden (ook eenmalige donaties zijn welkom).Als u belangstelling hebt om ook deel uit te maken van de ploeg van verzorgers, waar momenteel erg veel behoefte aan is, dan bent u altijd van harte welkom.

Meer info: www.dierenweidezwanevlot.nl

Footer balk
© Copyright 2015 Achterhoek Nieuws