Logo contact.nl

Contact Bronckhorst Zutphen-Warnsveld bestrijkt zowel online als met de papieren editie (in een oplage van 24.900 exemplaren) het gebied  Zutphen, Warnsveld, Eefde, Epse, Gorssel, Joppe en Kring van Dorth.


Redactie
redactie@contact.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur

Bernadet te Velthuis (coördinator)
tel. (0544) 80 10 26
bernadet.te.velthuis@achterhoeknieuws.nl

Twitter: @ContactZutphen
Facebook: ContactZutphen


Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
www.achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1, sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.